Календарь

ноябрь 2020

ноябрь 9-3 Алматы

II Модуль

декабрь 2020

декабрь 3-6 Нур-Султан

III Модуль

декабрь 3-6 Атырау

III Модуль

декабрь 17-14 Алматы

III Модуль

декабрь 17-20 Нур-Султан

III Модуль

январь 2021

январь 28-22 Алматы

IV Модуль